Qué és la Logopèdia? Quan cal fer una consulta?

La Logopèdia és una especialitat que es dedica al diagnòstic, prevenció i tractament de les alteracions de la parla i del llenguatge, tant en trastorns innats o adquirits en nens, adolescents i adults. En els més petits és una gran ajuda a l’hora de millorar la seva comunicació.

Dificultats o patologies que tracta el logopeda:

 • Trastorns de la parla: dislàlia, disglòssia, disfèmia, retard de la parla
 • Trastorns del llenguatge: T.E.L., R.E.L.
 • Alteracions de la lectura i l’escriptura:
  • Dislèxia, disgrafia, disortografia
  • Mecànica, velocitat i comprensió lectora.
 • Teràpia Miofuncional:
  • Dificultats articulatòries de la parla (infants, adolescents i adults)
  • Deglució atípica
  • Respiració oral
 • Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia

Quan cal fer una consulta:

 • Quan hi ha hagut dificultats en el naixement i/o hi ha un retard en el desenvolupament.
 • Sempre que es tingui una afectació o sospita de canvis a nivell de llenguatge, parla, audició, veu i/o deglució.
 • Si existeixen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Quan s’ha de reiniciar un tractament d’ortodòncia que es va donar per finalitzat en el seu moment.